هوش مصنوعی AI Text Classifier

ابزار هوش مصنوعی یک سیستم طبقه بندی جدید است که بین متن نوشته شده توسط انسان و متن تولید شده توسط هوش مصنوعی تمایز قائل می شود. هدف کاهش انتشار ادعاهای نادرست از طریق استفاده از متن های تولید شده توسط هوش مصنوعی، مانند کمپین های اطلاعات نادرست، عدم صداقت دانشگاهی، یا چت ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی است که خود را انسان نشان می دهند. قابلیت اطمینان سیستم با متن ورودی طولانی تر افزایش می یابد، اما محدودیت هایی برای اثربخشی آن با متن کوتاه و متن خارج از مجموعه داده آموزش دیده وجود دارد. این ابزار برای بازخورد برای بهبود روش های خود برای تشخیص متن تولید شده توسط هوش مصنوعی در آینده عمومی شده است.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : AI Text Classifier

- شناسایی کمپین های اطلاعات نادرست
- جلوگیری از عدم صداقت تحصیلی
- شناسایی چت ربات های مجهز به هوش مصنوعی که خود را شبیه انسان می کنند

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 35 ۱۴۰۲-۴-۲۱

برچسب ها : پژوهش چت ربات ها

آدرس سایت : AI Text Classifier

مشابه AI Text Classifier