هوش مصنوعی Anonymizer

ابزار هوش مصنوعی امکان تولید عکس هایی شبیه به هم را فراهم می کند و در عین حال از هویت واقعی افراد محافظت می کند. کاربر می تواند یک عکس آپلود کند و عکس تولید شده شامل ویژگی هایی مانند رنگ پوست، سن، جنسیت و طول مو خواهد بود. ویژگی ناشناس به افراد اجازه می دهد از عکس تولید شده بدون افشای هویت واقعی خود استفاده کنند. این ابزار از یک شبکه متخاصم مولد به نام StyleGAN استفاده می کند. هیچ اطلاعاتی درباره بازاریابی یا قیمت گذاری در عصاره ارائه نشده است.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Anonymizer

- حفظ هویت شهود در پرونده های کیفری
- ایجاد آواتارهای واقعی برای بازی های آنلاین
- تولید عکس های استوک متنوع برای مواد بازاریابی

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 35 ۱۴۰۲-۴-۲۱

برچسب ها : آواتار تصاویر

آدرس سایت : Anonymizer

مشابه Anonymizer