هوش مصنوعی Awesome ChatGPT prompts

این یک مخزن از منابع مدیریت شده مربوط به ChatGPT، یک مدل زبان بزرگ توسط OpenAI است. این مخزن شامل فهرستی از ابزارها، دموها، و مستندات عالی مربوط به ChatGPT، و همچنین یک کتاب الکترونیکی درخواستی و لیستی از دستورات ChatGPT است. این یک منبع عالی برای هر کسی است که می خواهد درباره ChatGPT و نحوه استفاده موثر از آن بیشتر بیاموزد.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Awesome ChatGPT prompts

- درباره ChatGPT بیاموزید
- ابزارها و دموهای ChatGPT را پیدا کنید
- به اسناد ChatGPT دسترسی پیدا کنید

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 37 ۱۴۰۲-۴-۱۶

برچسب ها : راهنماهای سریع

آدرس سایت : Awesome ChatGPT prompts

مشابه Awesome ChatGPT prompts