هوش مصنوعی Bookwiz

Bookwiz.io یک ابزار هوش مصنوعی است که به نویسندگان کمک می کند تا با ارائه دستورالعمل ها و مثال های گام به گام برای تولید ایده و ساختار داستان، نوشته های خود را بهبود بخشند. در حالی که Bookwiz.io به کارهای فنی می پردازد، می توانید روی افزودن حس انسانی به داستان های خود و ایجاد ارتباط عاطفی با خوانندگان تمرکز کنید.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Bookwiz

- ایجاد ایده و ساختار داستان
- مهارت های نوشتاری را بهبود بخشید
- ارتباط عاطفی با خوانندگان ایجاد کنید

جزئیات : Checksum.ai

قیمت‌گذاری : مبتنی بر استفاده تعداد بازدید : 30 ۱۴۰۲-۴-۱۷

برچسب ها : نوشتن کتاب ها

آدرس سایت : Bookwiz

مشابه Bookwiz