هوش مصنوعی Branchminds

ابزار هوش مصنوعی Branchmind با یافتن پیوندهای وب مرتبط در محتوای Notion به تحقیقات کمک می کند. در فضای کاری تعبیه شده است و نیازی به جابجایی بین تب ها را از بین می برد. این ابزار می‌تواند محتوا را مستقیماً از یک صفحه Notion بکشد و بر اساس ورودی کاربر محتوای جدیدی تولید کند. Branchmind می تواند به طوفان فکری کمک کند و به ارائه ایده های مرتبط در فضای کاری کمک کند. این ابزار هنوز در نسخه بتا است و از بازخورد استقبال می شود.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Branchminds

- کمک به طوفان فکری- تولید محتوای جدید بر اساس ورودی کاربر- یافتن ایده های مرتبط در فضای کاری Notion

جزئیات : Branchminds

قیمت‌گذاری : اشتراک، ابونمان تعداد بازدید : 50 ۱۴۰۲-۴-۱۶

برچسب ها : پژوهش

آدرس سایت : Branchminds

مشابه Branchminds