هوش مصنوعی ChatGPT Prompt Generator

ChatGPT Prompt Generator ابزاری است که برای کمک به کاربران در ایجاد اعلان برای مدل زبان ChatGPT طراحی شده است. با ارائه اطلاعاتی در مورد نقش، وظیفه و قالب مورد نظر برای مکالمه، این ابزار یک اعلان ایجاد می کند که می تواند برای تعامل با مدل ChatGPT استفاده شود. از دستورات تولید شده می توان برای شروع مکالمات، پرسیدن سؤال یا ارائه دستورالعمل های خاص به مدل استفاده کرد. این فرآیند تولید اعلان‌های مؤثر برای تعامل با ChatGPT را ساده می‌کند و تعامل کاربران با مدل و دریافت پاسخ‌های دلخواه را آسان‌تر می‌کند.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : ChatGPT Prompt Generator

- شروع مکالمه با ChatGPT- سوال پرسیدن به ChatGPT- ارائه دستورالعمل های خاص به ChatGPT

جزئیات : ChatGPT Prompt Generator

قیمت‌گذاری : از سایت دیدن کنید تعداد بازدید : 73 ۱۴۰۲-۴-۱۷

برچسب ها : راهنماهای سریع

آدرس سایت : ChatGPT Prompt Generator

مشابه ChatGPT Prompt Generator