هوش مصنوعی Copyleaks - Plagiarism detector

ابزار هوش مصنوعی، Copyleak، یک سرویس تشخیص سرقت ادبی برای محتوا به زبان‌های مختلف ارائه می‌کند و از هوش مصنوعی پیشرفته برای شناسایی کوچک‌ترین تغییرات در متن، از جمله کاراکترهای پنهان، بازنویسی، و محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی استفاده می‌کند. همچنین شامل یک ادغام API برای ادغام یکپارچه با پلتفرم‌های بومی، ادغام LMS، افزونه کروم و گزارش همکاری جامع است. این ابزار امنیت درجه نظامی را ارائه می دهد و می تواند توسط افراد، موسسات آموزشی، مشاغل و ناشران استفاده شود.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Copyleaks - Plagiarism detector

- موسسات دانشگاهی می توانند از Copyleak برای بررسی مقالات دانشجویی برای سرقت ادبی استفاده کنند.- ناشران می توانند از Copyleak برای اطمینان از اصالت نسخه های ارسالی استفاده کنند.- کسب‌وکارها می‌توانند از Copyleak برای بررسی نقض حق نسخه‌برداری در مواد بازاریابی استفاده کنند.

جزئیات : Copyleaks - Plagiarism detector

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 84 ۱۴۰۲-۴-۱۶

برچسب ها : ترجمه کننده تشخیص هوش مصنوعی

آدرس سایت : Copyleaks - Plagiarism detector

مشابه Copyleaks - Plagiarism detector