هوش مصنوعی Legal Robot

Legal Robot یک شرکت فناوری حقوقی است که از یادگیری ماشینی برای درک زبان حقوقی و کمک به شرکت ها و افراد در تصمیم گیری بهتر استفاده می کند. خدماتی مانند بررسی خودکار قراردادها و مذاکرات خودکار قرارداد، و همچنین مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل حقوقی را ارائه می دهد.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Legal Robot

- بررسی و تجزیه و تحلیل خودکار قرارداد- ترجمه و تفسیر زبان حقوقی- تجزیه و تحلیل حقوقی و تصمیم گیری

جزئیات : Legal Robot

قیمت‌گذاری : پرداخت شده تعداد بازدید : 60 ۱۴۰۲-۴-۱۵

برچسب ها : مجاز

آدرس سایت : Legal Robot

مشابه Legal Robot