هوش مصنوعی Linksquares

این ابزار یک راه حل مدیریت قرارداد است که از هوش مصنوعی برای ساده کردن فرآیند ایجاد قرارداد، ارائه تجزیه و تحلیل پس از امضا و ذخیره اسناد در یک مخزن استفاده می کند. ادغام با Salesforce، Adobe Sign، DocuSign و Microsoft Word را ارائه می دهد. موارد استفاده برای مدیریت بحران، بررسی قرارداد، رعایت حریم خصوصی داده ها، و جمع آوری سرمایه دارد. این ابزار برای کمک به تیم های حقوقی در مدیریت کارآمدتر قراردادها و به دست آوردن بینش مبتنی بر هوش مصنوعی در مورد قراردادهای خود طراحی شده است.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Linksquares

- مدیریت قرارداد کارآمد برای تیم های حقوقی
- تجزیه و تحلیل پس از امضا برای بررسی قرارداد
- رعایت حریم خصوصی داده ها و مدیریت جمع آوری سرمایه

جزئیات : Linksquares

قیمت‌گذاری : از سایت دیدن کنید تعداد بازدید : 47 ۱۴۰۲-۴-۱۵

برچسب ها : مجاز

آدرس سایت : Linksquares

مشابه Linksquares