هوش مصنوعی Nolej

ابزار NoLej AI تبدیل اسناد به محتوای آموزشی پویا و مبتنی بر هوش مصنوعی را خودکار می کند که می تواند به سرعت طراحی و تکمیل شود. NoLej Graph یک نقشه پویا از مفاهیم ایجاد می کند تا به یادگیرندگان کمک کند دانش و مسیر یادگیری فعلی خود را درک کنند، در حالی که پروتکل NoLej یادگیرندگان را با منابع دانش متخصص مطابقت می دهد. هدف این ابزار کمک به کاربران برای ارتقاء مهارت، مهارت مجدد و باز کردن فرصت های دنیای واقعی بدون واسطه است.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Nolej

- محتوای آموزشی را به سرعت طراحی و کامل کنید- ایجاد نقشه پویا از مفاهیم برای فراگیران- یادگیرندگان را با منابع دانش خبره تطبیق دهید

جزئیات : Nolej

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 54 ۱۴۰۲-۴-۱۵

برچسب ها : تحصیلات

آدرس سایت : Nolej

مشابه Nolej