هوش مصنوعی Tailor by Threads

Tailor یک ابزار هوش مصنوعی است که برای کمک به تیم ها در صرفه جویی در زمان و افزایش کارایی طراحی شده است. می‌تواند رشته‌های دوخت هوش مصنوعی را سفارشی کند و خلاصه‌های فعال و موارد عملی را بر اساس مکالمات چت ارائه کند. Tailor همچنین می‌تواند یادداشت‌های جلسه را خودکار کند و ضبط‌های صوتی را رونویسی کند. با ویژگی سفارشی سریع خود، گردش کار را ساده می کند و امکان مکالمات فنی بیشتری را فراهم می کند.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Tailor by Threads

- ساده کردن گردش کار با اعلان های سفارشی
- خودکارسازی یادداشت‌ها و رونویسی‌های جلسه
- ارائه خلاصه های فعال و موارد اقدام بر اساس مکالمات چت

جزئیات : Tailor by Threads

قیمت‌گذاری : فریمیوم تعداد بازدید : 36 ۱۴۰۲-۴-۱۸

برچسب ها : اتوماسیون سمعی

آدرس سایت : Tailor by Threads

مشابه Tailor by Threads