هوش مصنوعی Notbyai

ابزار هوش مصنوعی نشانی است که نشان می دهد محتوا بدون استفاده از هوش مصنوعی (AI) یا با خروجی کمتر از 10٪ AI ایجاد شده است. هدف این ابزار تشویق محتوای تولید شده توسط انسان و کمک به کاربران برای شناسایی آن است. هدف نهایی اطمینان از ادامه پیشرفت انسان ها و اجتناب از اتکا به محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی است. این ابزار همچنین دستورالعمل هایی را برای استفاده و حداقل اندازه مورد نیاز ارائه می دهد. ماموریت آن ترویج رویکرد انسان اول برای تولید محتوا و جلوگیری از تکراری و راکد شدن محتوای آنلاین است.

موارد استفاده از هوش مصنوعی : Notbyai

- تشویق محتوای تولید شده توسط انسان- شناسایی محتوای غیر هوش مصنوعی- ترویج رویکرد انسان اول برای تولید محتوا

جزئیات : Notbyai

قیمت‌گذاری : رایگان تعداد بازدید : 60 ۱۴۰۲-۴-۱۶

برچسب ها : تشخیص هوش مصنوعی

آدرس سایت : Notbyai

مشابه Notbyai